Cc[O

QOOTNPQQX@|@QOOUNPS

PQQX ls@|@ÉqVs
PQRO qVs@|@mS
PQRP @|@És
PP És
PQ És
PR És@|@És
PS s@|@ls


qdstqm